Pravna obavijest

Dokumenti, objavljeni na stranicana tvrtke EUPORT d.o.o. su napravljeni u nekomercijalne svrhe, moraju sadržat isva navedena upozorenja o autorskim pravima i ne smiju se kopirati, reproducirati  ili na neki drugi način širiti.

EUPORT d.o.o. će se na sve načine truditi osigurati točne i najnovije podatke na internet stranicama. Iako EUPORT d.o.o. ne preuzima garanciju o njihovoj točnosti. Svi korisnici koriste objavljeni sadržaj na vlastitu odgovornost. Niti EUPORT d.o.o. niti neka druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u nastanku internet stranica nije odgovorna za štetu koja može proizaći iz pristupa do upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija na tim internetskim stranicama, također i za greške ili propuste u njihovom sadržaju.

 

Copyright © 2017 EUPORT d.o.o., sva prava pridržana