1.OPĆI UVJETI

Narudžba obvezuje poduzeće Euport d.o.o. i kupca.

2. NARUČIVANJE

Narudžbe primamo u Wickedinktattoo.hr internet trgovini, telefonski: 051 761 617, mailom: info@wickedinktattoo.hr. Pisana narudžba za pravne osobe mora sadržavati: naziv poduzeća, točnu adresu dostave, kontakt osobu, OIB, matični broj, telefonski broj. Narudžba ima za kupca i prodavača status ugovora.

3. POTVRDA O NARUDŽBI

Narudžba će biti pohranjena na papiru i u elektronskom obliku u sjedištu poduzeća Euport d.o.o. Dostupna je naručitelju na uvid, kopiju može preuzeti poštom.

4. CIJENE

Cijene su u kunama. Sve cijene uključuju 25- postotni PDV. Cijene ne uključuju troškove dostave. Cijena dostave vidljiva je u košarici. Pridržavamo se prava na promjenu cijena bez prethodne obavijesti zbog promjene tečaja, tehničkih poboljšanja ili promjena na proizvodima. Dostava za sve narudžbe iznad 800,00 kuna je besplatna.

5. NAČIN PLAĆANJA

Pravne ili fizičke osobe mogu platiti naručenu robu po predračunu ili gotovinom u jednokratnom iznosu po pouzeću.

6. DOSTAVA

Narudžbe Wickedinktattoo.hr šalje brzo i sigurno  s HP-Hrvatska Pošta.
Dostava vašeg paketa je u roku od 5 radna dana, bilo gdje u Hrvatskoj, osim na otocima. Isporuka na otoke obavlja se jednom tjedno.


7. REKLAMACIJE I  POVRAT

Na reklamacije imate pravo u skladu s Zakonom o zaštiti potrošača koji propisuje postupak podnošenja pritužbi na proizvode i usluge.

S mogućom reklamacijom obratite se poslovnoj jedinici poduzeća.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS - http://ec.europa.eu/odr

 
8. ODUSTAJANJE OD UGOVORA

Od narudžbe u roku 14 dana možete odustati bez navođenja razloga. Ukoliko ste robu primili, morate nas u roku 15 dana od primitka iste obavijestiti pisanim putem o odstupanju od ugovora, te u idućih 15 dana vratiti neoštećenu i nekorištenu robu u istoj količini (uređaj, upute, povezane komponente, ambalaža…), osim ako za oštećenu robu, pokvarenu, izgubljenu ili za smanjenu količinu nije kriv kupac. Priložiti morate kopiju računa. Poduzeće Euport d.o.o. vratiti će kupoprodajnu cijenu najkasnije u roku 30 dana od primitka obavijesti o odstupanju od ugovora. Ne vraćamo novac za nastale troškove slanja - primanje paketa i troškove povrata paketa. Kupac gubi pravo na odstupanje od ugovora zbog kvara proizvoda ili ako proizvod ne može vratiti u stanju kakvom ga je primio.

NEPREUZIMANJE PAKETA:

U koliko paket ne preuzmete bez pisane obavijesti o odstupanju od ugovora na info@wickedinktattoo.hr, biti ćemo primorani zaračunati Vam troškove slanja i vraćanja paketa, te troškove pripreme i pakiranja.

9. SIGURNOST PODATAKA

Poduzeće Euport d.o.o. se obvezuje da će čuvati sve osobne podatke kupca. Ti podaci mogu biti korišteni samo za slanje informativnog materijala, ponuda, računa ili drugu potrebnu komunikaciju. Vaše podatke ni u jednom tenutku nećemo dati trećim osobama.

10. GARANCIJSKI UVJETI

Garancijski list vrijedi za kupljene proizvode na temelju priloženog računa, kao datum prodaje vrijedi datum na računu. Garancija se uvažava s računom ili kopijom te potvrđenim garancijskim listom. Garancija za sve proizvode je najmanje 1 godinu. Proizvodi koji imaju dužu garanciju to imaju posebno označeno. Garancija ne vrijedi za kvarove koji su posljedica korištenja od strane kupca!

Uvažavanje garancije vrši se u sjedištu ovlaštenog servisa koji je naveden u garancijskom listu. Sve nedostatke u materijalu ili montaži tzv. ''tehničke greške″, koje su nastale u garancijskom roku biti će uklonjene besplatno.

U koliko želite dodatne informacije u vezi s ovlaštenim servisom i garancijom pošaljite upit na elektronsku poštu info@wickedinktattoo.hr.

11. OSTALI UVJETI

U slučaju kašnjenja plaćanja zadržavamo pravo naplate kamata na zakašnjela plaćanja, u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju, te troškove opomene i ostale troškove. Za ostala prava i obveze primjenjuju se važeće zakonske odredbe. Sve sporove stranke će rješavati sporazumno. Ukoliko se sporazum ne može postići, spor će se rješavati pred nadležnim sudom.